شیراز

لیست کارشناس تصادفات دادگستری شیراز

وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:‪۰۷۱-۴۳۳-۳۴۴۰۰‬‏
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۰۳۸۹۹۰

اکبر بختیاری

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۰۲
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۱۹۸۷۵

اسفندیار پورقیومی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۵۵۷
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۳۶۴۹۹۸۸۱
تلفن همراه:۰۹۱۷۳۰۳۵۹۴۴

بهمنیار پورقیومی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۳۵۹
اعتبار:
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۴۲۵۴۱۰۹۰
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۰۵۴۳۸۸

محمود حسینی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۵۴۶
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۲۱۸۲۴۰۱۹
تلفن همراه:۰۹۱۷۲۵۱۲۰۹۳

احمدعلی دباغ

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۱۰
اعتبار:۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۱۱۳۵۲۳۵

مهدی دهقانی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۳۰۸
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۲۱۸۲۴۰۱۹
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۸۸۰۸۸

بهرام رحیمی سرچشمه

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۳۳۱۸
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۷۰۸۶۷

مصطفی رضایی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۳۵۸
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۱۵۰۸۴۴۰

کرامت اله سالاری

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۰
اعتبار:۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۳۶۲۴۲۳۶۳
تلفن همراه:۰۹۱۷۱۱۲۱۵۲۶

کرامت اله شعله

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۵۲۵۴
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۲۱۸۲۴۶۴۷
تلفن همراه:۰۹۱۷۱۰۲۰۱۳۴

جهانپور شهبازیان

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۱۷۲۷
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۲۶۳۸۵۵۲۰
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۱۶۶۷۸

حسین صادقی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۴۳۴
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۱۳۵۹۶۴۹

سلیمان کریمیان

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۳۳۱۷
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۰۷۸۵۹

خیراله کمانی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۳۲۹۲
اعتبار:۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۱۲۵۱۲۰۶

عنایت اله مزارعی نژاد

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۹۶۴۴
اعتبار:۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه:۰۹۱۷۳۱۷۱۹۵۰

مهدی مقتدری کته گنبدی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۴۹۶
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۹۱۷۶۵۵۳۴۲۳
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۶۵۵۴۳

روح اله مهکویی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۴۲۳
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه:۰۹۱۷۷۱۴۰۰۲۸

عیسی والی

کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

شماره پروانه:۱۴۳۵۳
اعتبار:۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت:فعال
استان:فارس
شهر:شیراز
تلفن موسسه:۰۷۱۲۱۸۲۴۰۰۲
تلفن همراه:۰۹۱۷۸۲۶۵۵۶۸

خودرو و وسائط نقلیه

 1. ارائه گزارش رسمی و تعیین قیمت انواع خودرو های ایرانی و خارجی
 2. تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف
 3. رسیدگی و بررسی افت قیمت خودرو های داخلی و خارجی
 4. ارزیابی و تعیین قیمت خودرو و ارائه گزارش جهت مناقصات و مزایدات
 5. ارزیابی و تعیین قیمت خودرو و ارائه گزارش رسمی جهت ارائه به لیزینگ
 6. کارشناسی و ارائه گزارش رسمی جهت ارائه به کارخانجات خودرو سازی
 7. مشاوره حقوقی و فنی و تنظیم قرارداد های تجاری جهت معامله خودروهای سبک و سنگین
 8. تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به خودرو
 9. تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش خودرو و دارائیها و ارزش سهام شرکتهامش
 10. ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء
 11. اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا