کارگزاری بورس در همدان

 شرکت های کارگزاری بورس در همدان

ردیف نام کارگزاری بورس نشانی شرکت های کارگزاری بورس در همدان شماره تماس
1 شرکت کارگزاری آگاه همدان، خیابان شریعتی، خیابان میرزاده عشقی، اول کوچه تالار حافظ،
بورس منطقه ای همدان، طبقه دوم
08138262848
2 شرکت کارگزاری فارابی همدان، خیابان شریعتی، خیابان میرزاده عشقی 08138283506
3 شرکت کارگزاری مفید همدان، خیابان میرزاده عشقی، اول کوچه تالار حافظ، بورس منطقه ای همدان،
طبقه سوم
08138252888
4 کارگزاری مشاوران سهام همدان، خیابان میرزازاده عشقی، تالار بورس همدان 08138253633
5 شرکت کارگزاری برهان سهند همدان، خیابان میرزاده عشقی، تالار بورس منطقه ای همدان، طبقه سوم 08138277234
6 شرکت کارگزاری آراد ایرانیان همدان،خیابان میرزاده عشقی، روبروی سی متری شکریه، بورس منطقه ای همدان،
طبقه دوم
08138276500
7 شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان همدان، خیابان میرزاده عشقی، طبقه فوقانی بانک رسالت، سازمان بورس منطقه ای همدان 08138280152
8 شرکت کارگزاری ایساتیس پویا همدان، خیابان شریعتی، خیابان میرزاده عشقی، روبروی اول شکریه، کوچه تالارحافظ،
بورس همدان
08138282023
9 شرکت کارگزاری آپادانا همدان، خيابان ميرزاده عشقی، بورس منطقه اي همدان 08138283501
10 کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
همدان، بلوار خواجه رشید، نبش کوچه نیشکر، پلاک 43
08132511514
5/5 - (1 امتیاز)