کارگزاری بورس در خرم آباد

 شرکت های کارگزاری بورس در خرم آباد

ردیف نام کارگزاری بورس آدرس شرکت های کارگزاری بورس در خرم آباد شماره تماس
1 شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان خرم آباد، میدان شهدا، خیابان شهدای شرقی، روبروی بانک رفاه 06633324960
2 شرکت کارگزاری مفید
خرم آباد، خیابان مطهری، خیابان آیت اله کاشانی، نرسیده به پل دارایی زاده،
مجتمع الماس، طبقه دوم، واحد 4
06633338572
3 شرکت کارگزاری آتی ساز بازار خرم آباد، خیابان انقلاب، نبش کوچه 60 آراسته، پلاک 6 06633208922
4 شرکت کارگزاری مبین سرمایه خرم آباد، خیابان شهدای شرقی، نبش پل شهدا، ساختمان مهر، طبقه سوم، واحد 6 06633303240
5 شرکت کارگزاری بانک ملت خرم آباد، خیابان امام خمینی، چهارراه بانک، بانک ملت شعبه مرکزی خرم آباد 06633320571

 

کارگزاری بورس در شیراز

امتیازات این پست post