اصفهان

آدرس ایستگاه های اتوبوس در اصفهان

آدرس ایستگاه های اتوبوس در اصفهان

ایستگاه های اتوبوس در اصفهان

اتوبوس یکی از وسایل حمل و نقل عمومی می باشد که علاوه بر در دسترس بودن هزینه بسیار کمی دارد.در جدول زیر آدرس پایانه های اتوبوس در اصفهان به همراه مسیرآنها برای راحتی هرچه تمام تر شما آورده شده است

مسیر خطوط

خط

مبداء

مقصد

ملالکیت

مسیر رفت

مسیر برگشت

1

ترمینال باغ قوشخانه

زینبیه – دارک

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ میدان لاله ـ خیابان زینبیه ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ زینبیه ـ دارک

دارک ـ زینبیه ـ خیابان آیت الله غفاری ـ جهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان زینبیه ـ میدان لاله ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

2

فلکه انقلاب دولت آباد

روستای سین

ملکی

فلکه انقلاب دولت آباد ـ روستای سین

روستای سین ـ فلکه انقلاب دولت آباد

3

فلکه انقلاب دولت آباد

روستای شهرآباد

ملکی

فلکه انقلاب دولت آباد ـ روستای شهر آباد

روستای شهر آباد ـ فلکه انقلاب دولت آباد

4

میدان قدس

شیخ طوسی

ملکی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ چهار راه اوحدی ـ خیابان شیخ طوسی(24 متری) ـ گرکان

گرکان – خیابان شیخ طوسی(24 متری) – چهار راه اوحدی – میدان قدس(مصلی)

5

میدان قدس

معراج – حصه

ملکی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ پل سرهنگ ـ خیابان معراج ـ پل تمدن ـ هفتون ـ خ شهید خزاعی – امام زاده حصه

امام زاده حصه ـ خ شهید خزاعی ـ هفتون ـ پل تمدن ـ خیابان معراج ـ پل سرهنگ ـ خیابان مصلی ـ میدان قدس(مصلی)

6

ترمینال باغ قوشخانه

میدان آزادی

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان سروش ـ خیابان بزرگمهر ـ خیابان سجاد ـ خیابان سعادت آباد ـ میدان آزادی

میدان آزادی – خیابان سعادت آباد – خیابان سجاد – خیابان بزرگمهر – خیابان سروش – میدان قدس – ترمینال باغ قوشخانه

7

میدان شهدا

بیمارستان غرضی

ملکی

میدان شهداء ـ خیابان کاوه ـ خیابان گلستان ـ خیابان ابن سینا ـ خبابان حکیم نظامی ـ خیابان ساکت – خیابان غرضی – بیمارستان غرضی

بیمارستان غرضی ـ خیابان حکیم نظامی ـ خیابان ابن سینا ـ خیابان گلستان ـ اتوبان چمران ـ میدان شهدا

8

ترمینال باغ قوشخانه

میدان بزرگمهر

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان مجلسی ـ میدان قیام ـ خیابان هاتف – خیابان نشاط- چهار باغ خواجو ـ خیابان مشتاق اول ـ پل بزرگمهر – خ مشتاق – خ جی شیر

خ جی شیر – خ مشتاق – پل بزرگمهر ـ خیابان مشتاق اول ـ چهار باغ خواجو ـ خیابان نشاط ـ خیابان هاتف ـ میدان قیام ـ میدان قیام ـ خیابان مجلسی ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

9

میدان جمهوری اسلامی

میدان انقلاب

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان فروغی ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب – چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا – خیابان فروغی ـ میدان جمهوری اسلامی

10

ترمینال باغ قوشخانه

میدان انقلاب

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان آیت الله مدرس ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا ـ خیابان ابن سینا ـ خیابان علامه مجلسی ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

11

میدان قدس

دولت آباد

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ خیابان بعثت (جاده دولت آباد) ـ فلکه دولت آباد ـ فلکه لودری ـ محسن آباد

محسن آباد – فلکه لودری – فلکه دولت آباد – خیابان بعثت(جاده دولت آباد)- خیابان لاله- ترمینال باغ قوشخانه

101

ترمینال باغ قوشخانه

حبیب آباد

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ حبیب آباد

حبیب آباد ـ خیابان آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

102

ترمینال باغ قوشخانه

کمشچه

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ کمشچه

کمشچه ـ خیابان آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

میدان قدس

قهجاورستان

خصوصی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ پل سرهنگ ـ خیابان معراج ـ پل تمدن ـ هفتون ـ خ شهید خزاعی – قهجاورستان

قهجاورستان ـ خ شهید خزاعی ـ هفتون ـ پل تمدن ـ خیابان معراج ـ پل سرهنگ ـ خیابان مصلی ـ میدان قدس(مصلی)

12

میدان جمهوری اسلامی

خیابان بهار( کساره)

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ بهار

خ بهار ـ بزرگراه شهید ردانی – خ شهید صادقی – خ رباط – میدان جمهوری اسلامی

13

پل بزرگمهر

شهرک زاینده رود

ملکی

پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ شهرک زاینده رود

شهرک زاینده رود ـ سه راه پینارت ـ خ سلمان فارسی ـ خ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر

14

هتل پل

مرداویج

ملکی

هتل پل ـ خ توحید ـ خ نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خ سعادت آباد ـ شیخ صدوق جنوبی ـ خ آزادی ـ خ شیخ کلینی ـ خ جابر ـ خ کارگر ـ خ برق ـ کوی بهار

کوی بهار – خ برق – خیابان کارگر – خ جابر ـ خ شیخ کلینی – خ آزادی – شیخ صدوق جنوبی- خیابان سعدت آباد – میدان آزادی – چهار باغ بالا – خ نظر شرقی – خ توحید – هتل پل

16

سه راه ملک شهر

ترمینال زاینده رود

ملکی

سه راه ملک شهر – خ کاوه – میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ نظرغربی ـ پل وحید – خ وحید ـ خ رودکی ـ ترمینال زاینده رود

ترمینال زاینده رود- خ باغ دریاچه – سه راه نظر- خ نظر غربی – خ حکیم نظامی- پل فلزی- خ شهید مطهری- میدان انقلاب – چهار باغ عباسی- میدان امام حسین(ع) – چهار باغ پایین- میدان شهدا – خ کاوه – سه راه ملک شهر

17

میدان جمهوری اسلامی

فلاطوری ترمینال باغ قوشخانه

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ شهید باهنر ـ خ کاوه ـ خ استاد فلاطوری ـ خ محوری اصفهانی ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

ترمینال باغ قوشخانه ـ خ لاله ـ میدان لاله ـ خ بعثت ـ خ استاد فلاطوری ـ خ کاوه ـ خ شهید باهنر ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

میدان شهدا

شهر گز

خصوصی

میدان شهدا ـ خ کاوه ـ جاده خورزوق ـ جاده گاز ـ شهر گز

شهر گز ـ جاده گاز ـ جاده خورزوق ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

18

میدان جمهوری اسلامی

ولدان

ملکی

میدان جمهوری – خ خرم – خ شهیدان – خ ملت – ولدان

ولدان – خ ملت – خ شهیدان – خ خرم – خ نواب صفوی – خ آیتالله کاشانی – میدان جمهوری اسلامی

19

میدان جمهوری اسلامی

مهدیه

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ خیابان مهدیه

خیابان مهدیه ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

20

ترمینال باغ قوشخانه

ملک شهر

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خ آیت الله مدرس ـ خ آیت الله ادیب ـ خ شهید باهنر ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ سید رضی ـ خ 17شهریور ـ خ انقلاب اسلامی ـ میدان مفتح

میدان مفتح ـ خ انقلاب اسلامی ـ خ شهید مطهری ـ میدان شهید علیخانی ـ خ سید رضی ـ چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ خ شهید باهنر ـ خ آیت الله ادیب ـ خ آیت الله مدرس ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

21

میدان جمهوری اسلامی

میدان استقلال

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان استقلال

میدان استقلال ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

22

میدان جمهوری اسلامی

ترمینال زاینده رود باسکول

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ بزرگراه خیام ـ پل وحید ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ سه راه سیمین ـ خ کشاورز ـ باسکول

باسکول ـ خ کشاورز ـ سه راه سیمین ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ ترمینال زاینده رود ـ خ باغ دریاچه ـ خ نظر غربی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید بهشتی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

23

میدان جمهوری اسلامی

میدان انقلاب

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ شیخ بهائی ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین (ع) ـ خ باب الرحمه ـ خ آیت الله طالقانی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

24

میدان جمهوری اسلامی

خانه اصفهان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ ورودی خانه اصفهان ـ خ نوبهار ـ خ گلخانه ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر ـ نگارستان

نگارستان ـسه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ خ گلخانه ـ خ نوبهار ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

25

میدان جمهوری اسلامی

رهنان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ شهیدان ـ خ هاشمی نژاد ـ خ شهید مطهری ـ میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری ـ خ شهید مطهری ـ خ هاشمی نژاد ـ خ شهیدان ـ بزرگراه شهید خرازی ـ خ نواب صفوی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

26

شیخ بهائی

سه راه درچه

ملکی

ابتدای شیخ بهائی ـ چهار راه قصر ـ خ جهاد ـ خ آتشگاه ـ دو راهی خمینی شهر

دو راهی خمینی شهر ـ خ آتشگاه ـ خ جهاد ـ خ شیخ بهائی ـ چهار راه جهاد ـ ابتدای شیخ بهائی

27

میدان جمهوری اسلامی

ترمینال کاوه

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ جابر انصاری – خ کاوه ـ ترمینال کاوه

ترمینال کاوه ـ پال چمران ـ خ جابر انصاری ـ چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

28

جی شیر

پل شیری

ملکی

جی شیر- خ سلمان فارسی ـ پل شهرستان ـ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر ـ مشتاق اول ـ پل خواجو ـ خ کمال اسماعیل ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ خ صائب ـ پل شیری

پل شیری ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب ـ خ کمال اسماعیل ـ پل خواجو ـ خ مشتاق اول ـ پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ پل شهرستان _ جی شیر

29

پل بزرگمهر

دانشگاه خوراسگان

ملکی

پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ بزرگراه ارغوانیه ـ دانشگاه خوراسگان

دانشگاه خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ سه راه پینارت ـ خ سلمان فارسی ـ خ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر

30

میدان جمهوری اسلامی

شهرک شهید منتظری

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان استقلال ـ بزرگراه آزادگان ـ شهرک شهید منتظری

شهرک شهید منتظری ـ بزرگراه آزادگان ـ میدان استقلال ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

31

ترمینال زاینده رود

شهربازی

ملکی

ترمینال زاینده رود ـ خ باغ دریاچه ـ خ نظر غربی ـ خ نظر شرقی ـ خ میر فندرسکی ـ چهار راه آپادانا ـ خ امام سجاد (ع) ـ خ آبشار دوم ـ ترمینال آبشار

ترمینال آبشار ـ خ آبشار دوم ـ خ امام سجاد (ع) ـ چهار راه آپادانا ـ میر فندرسکی ـ خ نظر شرقی ـ خ نظر غربی ـ سه راه نظر ـ پل وحید ـ خ وحید ـ خ رودکی ـ ترمینال زاینده رود

33

باسکول

نیروگاه شهید عباسپور

ملکی

باسکول ـ بلوار شفق ـ شهرک شهید عباسپور

شهرک شهید عباسپور ـ بلوار شفق ـ باسکول

34

میدان جمهوری اسلامی

میدان آزادی

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ شهید بهشتی ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ چهار راه دانشگاه ـ خ دانشگاه ـ خ سعادت آباد – خ برج – خ آزادی – خ هزار جریب

هزار جریب -میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ چهار راه دانشگاه ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید بهشتی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

35

میدان امام حسین(ع)

میدان ارتش

ملکی

میدان امام حسین(ع) (باب الرحمه)ـ خ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ خ نظر غربی ـ خ وحید ـ میدان ارتش

میدان ارتش ـ خ وحید ـ خ نظر غربی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب ـ خ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین (ع)

36

هتل پل

کوی امام

ملکی

هتل پل ـ بلوار ملت ـ خ توحید ـ خ نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ کوی امام

کوی امام ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ هتل پل

37

میدان آزادی

راه آهن

ملکی

میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ راه آهن

راه آهن ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ میدان دفاع مقدس ـ خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی

38

میدان جمهوری اسلامی

درویشی

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ شهیدان شیروانی ـ چهارراه درویشی ـ خ صبا

خ صبا ـ خ شهیدان شیروانی ـ بزرگراه شهیدردانی ـ خ آیت الله صادقی ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

39

خ گلها

شهرک امیریه

ملکی

خ گلها ـ خ ساعد اصفهانی – خ پیروزی

خ گلها ـ خ ساعد اصفهانی – خ پیروزی

40

هتل پل

شهرک امیریه

ملکی

هتل پل ـ بلوار ملت ـ بلوار سعدی ـ بزرگراه شهید میثمی ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ خ کشاورز ـ ورودی کوی امیریه(گلها) ـ خ ساعد اصفهانی ـ خ پیروزی

خ ساعد اصفهانی ـ خ پیروزی ـ ورودی کوی امیریه(گلها) ـ خ کشاورز ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ بزرگراه شهید میثمی ـ بلوار سعدی ـ بلوار ملت ـ هتل پل

41

سه راه طیب

جوی آباد

ملکی

سه راه طیب ـ خ مسجد سید ـ چهار راه هفتم محرم ـ خ نواب صفوی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ جوی آباد

جوی آباد ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ نواب صفوی ـ خ مسجد سید ـ چهار راه تختی ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ باب الرحمه ـ آیت الله طیب

42

میدان امام حسین(ع)

باغ غدیر ترمینال شرق

ملکی

میدان امام حسین(ع) ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ خ فلسطین ـ خ شریف واقفی ـ خ 22 بهمن ـ خ علامه امینی ـ میدان پردیس ـ خ سلمانی ـ خ نیرو ـ خ همدانیان ـ ترمینال شرق

ترمینال شرق ـ خ همدانیان ـ خ نیرو ـ کاشفی ـ خ سلمانی ـ میدان پردیس ـ خ علامه امینی ـ22 بهمن ـ خ شریف واقفی ـ فلسطین ـ خ استانداری ـ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

43

میدان امام حسین(ع)

میدان لاله

ملکی

میدان امام حسین (ع) ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ خ سپه ـ میدان امام ـ خ حافظ ـ خ احمد آباد ـ میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ پروین ـ میدان لاله

میدان لاله ـ خ پروین ـ خ جی ـ میدان احمد آباد ـ خ احمد آباد ـ خ حافظ ـ میدان امام ـ خ سپه ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ خ باغ گلدسته ـ میدان امام حسین(ع)

44

ترمینال باغ قوشخانه

پایگاه هشتم شکاری

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خ لاله ـ میدان لاله ـ بزرگراه چمران ـ بزرگراه فرودگاه ـ پایگاه هفتم شکاری

پایگاه هفتم شکاری ـ بزرگراه فرودگاه ـ بزرگراه چمران ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

45

میدان احمدآباد

صمدیه لباف

ملکی

میدان احمد آباد ـ خ ولی عصر ـ خ عبدالرزاق ـ خ مسجد سید ـ خ شهید نواب صفوی ـ خ شهید صمدیه لباف ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ شریف غربی ـ خ شهید عاملی ـ میدان شهید بختیاری

میدانشهید بختیاری ـ خ شهید عاملی ـ خ شریفغربی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ شهید صمدیه لباف ـ خ شهید نواب صفوی ـ خ مسجد سید ـ خ عبدالرزاق ـ خ ولی عصر ـ میدان احمد آباد

46

باسکول

قائمیه

ملکی

باسکول ـ خ قائمیه – انتهای قائمیه

انتهای قائمیه – خ قائمیه ـ باسکول

47

میدان امام علی ع

تالار ـ آذر بیگدلی

ملکی

میدان امام علی ع – خ ولی عصر -میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ تالار ـ خ آذر بیگدلی – خ خواجه عمید ـ میدان فرهنگ ـ خ فرهنگ ـ مجتمع فرهنگیان

مجتمع فرهنگیان ـ خ فرهنگ – میدان فرهنگ – خ خواجه عمید ـ خ آذر بهرام ـ خ تالار ـ خ جی ـ میدان احمدآباد- خ ولی عصر – خ صغیر – خ کمال – میدان امام علی ع

48

ترمینال جی

براآن شمالی

خصوصی

ترمینال جی ـ خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ سه راه پینارت ـ براآن شمالی

براآن شمالی ـ سه راه پینارت ـ بزرگراه اغوانیه ـ خوارسگان ـ ترمینال جی

49

میدان جمهوری اسلامی

درخشان – رهنان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی – خ امام خمینی ره – خ درخشان – خ شهید چمران رهنان – خ شهدا – خ بهاران – خ قدس – میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری – خ قدس – خ بهاران – خ شهدا- خ شهید چمران رهنان- خ درخشان – خ امام خمینی ره – میدان جمهوری اسلامی

50

میدان جمهوری اسلامی

عاشق آباد

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عاشق آباد

عاشق آباد ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

51

میدان جمهوری اسلامی

شهرک کوثر

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عاشق آباد ـ شهرک کوثر

شهرک کوثر ـ خ عاشق آباد ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

103

چهار راه آبشار

اصفهانک

خصوصی

پایانه آبشار ـ خ شهید آوینی ـ خ شهید روح الامینی ـ اصفهانک

اصفهانک ـ خ شهید روح الامینی ـ خ شهید آوینی ـ پایانه آبشار

52

میدان امام علی ع

خواجه عمید گرکان

ملکی

میدان امام علی ع – خ ولی عصر- میدان احمدآباد ـ خ جی ـ خواجه عمید ـ خ شهید آیت ـ زرین کوب ـ شیخ طوسی ـ گرکان

گرکان ـ شیخ طوسی ـ زرین کوب ـ خ شهید آیت ـ خ خواجه عمید ـ خ جی ـ میدان احمدآباد – خ ولی عصر – خ صغیر – خ کمال – میدان امام علی ع

53

میدان قیام

شهید رجائی

ملکی

میدانامام علی ع ـ خ ولی عصر ـ میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ شهید رجائی ـ خ مهدیه ـ کردآباد

کردآباد – خ مهدیه ـ خ شهید رجائی ـ خ جی ـ میدان احمدآباد ـ خ ولی عصر ـ میدان امام علی ع

54

هتل پل

بهارستان

خصوصی

هتل پل ـ چهار باغ بالاـ میدان آزادی ـ هزار جریب ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ بهارستان

بهارستان ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ هتل پل

104

میدان آزادی

شهر ابریشم افجد

خصوصی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ ارتش ـ خ کشاورز ـ بزگراه ذوب آهن ـ پل یزدآباد ـ جاده یزدآباد – شهر ابریشم و افجد

افجد ـ شهر ابریشم ـ جاده یزدآباد ـ پل یزدآباد ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ کشاورز ـ خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی

چهار راه آبشار

زیار

خصوصی

چهار راه آبشار ـ خ آبشار دوم ـ زیار

زیار ـ خ آشار دوم ـ چهار راه آبشار

55

میدان آزادی

میدان ولی عصر بهارستان

ملکی

میدان آزادی – بزرگراه شهید دستگردی – میدان ولیعصر بهارستان

میدان ولی عصر بهارستان – بزرگراه شهید دستگردی – میدان آزادی

56

میدان آزادی

شهرک شهید کشوری

ملکی

میدان آزادی – خ سهادت آباد – خ آزادگان – خ سجاد – خ آبشار – خ شیهد آوینی – شهرک شهید کشوری

شهرک شهید کشوری – خ شهید آوینی – خ آبشار – خ سجاد – خ آزادگان – خ سعادت آباد – میدان آزادی

57

میدان جمهوری اسلامی

فروغی ـ زینبیه دارک

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ فروغی ـ میدان شهدا ـ خ ابن سینا ـ علامه مجلسی ـ میدان قدس- خ لاله – میدان لاله – چهار راه عاشق اصفهانی – آیت الله غفاری – زینبیه – دارک

دارک ـ زینبیه ـ خ آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ میدان قدس ـ خ آیت الله مدرس- میدان شهدا ـ خ ابن سینا ـ میدان جمهوری اسلامی

58

میدان جمهوری اسلامی

بابوکان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ نیکان ـ خ آزادگان – بابوکان

بابوکان ـ خ آزادگان ـ خ نیکان ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

ترمینال بابلدشت

دستگرد

خصوصی

ترمینال بابلدشت ـ خ کاوه ـ جاده خورزوق ـ دستگرد – خورزوق

خورزوق – دستگرد ـ جاده خورزوق ـ خ کاوه – میدان شهداء – ترمینال بابلدشت

60

میدان جمهوری اسلامی

کوجان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ شهیدان کاظمی ـ کوجان

کوجان ـ خ شهید کاظمی – خ امام خمینی (ره)- میدان جمهوری اسلامی

61

هتل پل

کوی امام جعفر صادق(ع)

ملکی

هتل پل ـ خیابان توحید ـ خیابان نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ کوی امام جعفر صادق (ع)

کوی امام جعفر صادق (ع) ـ خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ هتل پل

62

هتل پل

کوی سپاهان

ملکی

هتل پل ـ خیابان توحید ـ خیابان نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ کوی سپاهان

کوی سپاهان خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ خیابان نظر شرقی ـ خیابان توحید ـ هتل پل

63

میدان امام حسین(ع)

دانشگاه اصفهان

ملکی

میدان امام حسین(ع) ـ خ باغ گلدسته ـ خ استانداری ـ خ فردوسی ـ خ شیخ صدوق شمالی- خ شیخ صدوق جنوبی ـ خ آزادی ـ خ هزار جریب ـ دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان ـ خ سعادت آباد ـ خ شیخ صدوق شمالی ـ خ فردوسی ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

65

پایانه آبشار

پایانه باغ قوشخانه

ملکی

ترمینال آبشار – خ شهید آوینی – خ آبشار – خ بزگمهر – میدان احمد آباد – خ ولیعصر – میدان قدس- خ علامه مجلسی – میدان قدس – پایانه باغ قوشخانه

پایانه باغ قوشخانه – میدان قدس – خ علامه مجلسی -خ کمال – خ ولی عصر – میدان احمد آباد – خ بزرگمهر – پل بزرگمهر -خ آبشار- خ شهید آوینی – پایانه آبشار

میدان آزادی

درچه

خصوصی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ ارتش ـ خ کشاورز ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ شهید عباس پور ـ درچه

درچه ـ خ شهید عباس پور ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ کشاورز ـ خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی

67

میدان جمهوری اسلامی

دانشگاه صنعتی

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان امام خمینی(ره)ـ میدان استقلال- خ دانشگاه ـ دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان ـ خ دانشگاه ـ میدان استقلال- خیابان امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

68

میدان امام حسین(ع)

هشت بهشت ترمینال خوراسگان

خصوصی

پارک شهید رجائی ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ میدان امام ـ خ حافظ ـ خ نشاط ـ خ هشت بهشت غربی ـ خ هشت بهشت شرقی ـ خ آزادی ـ خ مهدیه ـ 13 آبان ـ خ 22 بهمن ـ ترمینال خوراسگان

ترمینال خوراسگان ـ خ 22 بهمن ـ خ 13آبان ـ خ شهید باهنر ـ خ کلمان ـ خ آزادی ـ خ هشت بهشت شرقی ـ خ هشت بهشت غربی ـ خ نشاط ـ خ حافظ ـ میدان امام ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

BRT

میدان آزادی

پل یزدآباد

ملکی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ ارتش ـ خ کشاورز ـ پل یزدآباد

پل یزدآباد ـ خ کشاورز ـ خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی

70

ترمینال بابلدشت

گلستان

ملکی

ترمینال بابلدشت – خ کاوه – کوچه تربیت مدرس – خ آل محمد – خ اشراق – خ گلستان – خ هسا – مجتمع زیتون – مجتمع کوثر

مجتمع زیتون ـ مجتمع کوثر ـ خ گلستان ـ خ اشراق ـ خ آل محمد ـ اتوبان چمران ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

71

میدان قیام

ارغوانیه میدان پینارت

ملکی

میدان امام علی ع ـ خیابان ولی عصر ـ میدان احمد آباد ـ خیابان جی ـ خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ میدان پینارت

میدان پینارت – بزرگراه ارغوانیه- خوراسگان- خیابان جی – میدان احمد آباد – خیابان ولی عصر- خ صغیر – خ کمال – میدان امام علی ع

72

چهار راه شهید مفتح

کوی ولی عصر

ملکی

چهارراه شهید مفتح – بزرگراه شهید میثمی ـ خ مولانا – خ شمس تبریزی – خ علویه همایونی- خ شهید بخشی – خ نیایش

کوی ولی عصر ـ خ دکتر حسابی – بزرگراه شهید میثمی – چهارراه شهید مفتح

73

ترمینال جی

گورت

ملکی

ترمینال خوراسگان – گورت

گورت ـ ترمینال خوراسگان

74

مسجد لنبان

میرزا طاهر

ملکی

مسجد لنبان ـ خ شهید بهشتی ـ پل شیری – بزرگراه خیام ـ خ میرزا طاهر ـ خ توحید

خ توحید – خ میرزا طاهر ـ برزگراه خیام ـ خ جهاد خ شهید بهشتی ـ مسجد لنبان

75

چهار راه هفتم محرم

سه راه درچه

خصوصی

چهار راه هفتم محرم ـ خ نواب صفوی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ نبوی منش ـ خ آتشگاه ـ سه راهی درچه

خ آتشگاه ـ سه راهی درچه – خ نبوی منش – خ اشرفی اصفهانی – بزرگراه خیام ـ خ جهاد- خ آیت الله کاشانی – چهار راه هفتم محرم

76

میدان آزادی

سپاهان شهر

ملکی

میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس- بزرگراه شهید دستجردی ـ سپاهان شهر-فاز 1- خ شاهد – خ توحید

خ توحید- خ شاهد ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ میدان دفاع مقدس ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی

77

میدان جمهوری اسلامی

شهرک ازادگان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط- چهار راه رزمندگان ـ خ رزمندگان ـ میدان ماه فرخی – خ گلستانه – خ گلخانه – میدان شهید علیخانی ـ خ شهید مطهری- خ شهید ابوترابی – شهرک آزادگان

شهرک آزادگان ـ خ شهید ابوترابی- خ شهید مطهری ـ میدان شهید علیخانی ـ خ گلخانه ـ خ گلستانه – میدان ماه فرخی- خ رزمندگان- چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

78

میدان امام حسین(ع)

شهرک ولی عصر

ملکی

میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا- خ کاوه – سه راه ملک شهر ـ جاده خورزوق ـ میدان ورزش – شهرک ولی عصر

شهرک ولی عصر ـ میدان ورزش – جاده خورزوق ـ سه راه ملک شهر ـ خ کاوه ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین- میدان امام حسین(ع)

79

میدان انقلاب

حکیم نظامی چهار راه شهید مفتح

ملکی

میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی- خ حکیم نظامی ـ محتشم کاشانی – رودکی – خ سهروردی – بزگراه شهید حبیب اللهی – چهار راه شهید مفتح

چهارراه شهید مفتح – بزرگراه شهید حبیب اللهی – خ سهرودی – خ رودکی – خ محتشم کاشانی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب

80

سه راه ملک شهر

پایانه آبشار

ملکی

سه راه ملک شهر – خ کاوه – بزگراه چمران – میدان لاله – بزگراه شهید آقابابایی – بزرگراه شهید صیاد شیرازی – خ مشتاق دوم – پل بزرگمهر – خ آبشار دوم – خ شهید آوینی – پایانه آبشار

پایانه آبشار – خ آبشار دوم – پل بزرگمهر – خ مشتاق دوم – پل غدیر – بزگراه صیاد شیرازی – بزرگراه آقابابایی – بزگراه چمران – پل چمران – خ کاوه – سه راه ملک شهر

81

ترمینال بابلدشت

خیابان برازنده

ملکی

ترمینال بابلدشت ـ خ کاوه ـ کوچه تربیت معلم – خ آل محمد – خ برازنده

خ برازنده ـ خ آل محمد ـ خ اشراق ـ بزرگراه چمران ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

82

سه راه ملک شهر

میدان استقلال

ملکی

سه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ خ امام خمینی ـ میدان استقلال ـ خ استقلال – میدان صنعتگران – خ مشیر الدوله

شهرداری منطقه 12 – خ استقلال ـ میدان استقلال ـ خ امام خمینی ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر-

83

ترمینال کاوه

پروین میدان پردیس

ملکی

ترمینال کاوه ـ بزرگراه چمران – میدان لاله ـ خ پروین ـ خ جی – خ همدانیان – خ نیرو ـ میدان پردیس ـ خ علامه میر لوحی – بلوار لاله ـ پل بزرگمهر

پل بزرگمهر ـ بلوار لاله – خ علامه میر لوحی – میدان پردیس ـ خ نیرو – خ همدانیان ـ خ جی ـ خ پروین ـ میدان لاله ـ بزرگراه چمران ـ ترمینال کاوه

84

پایانه آبشار

ردان ـ فیزادان

ملکی

پایانه آبشار – خ شهید آوینی – خ شهید روح الامین – ردان و فیزادان

ردان و فیزادان ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی – پایانه آبشار

85

سه راه طیب

شهرک نگین

ملکی

خ آیت الله طیب ـ خ مسجد سید ـ خ پنج رمضان ـ خ شهید فروغی ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ سید رضی ـ خ علم الهدی ـ خ آیت الله صدر – خ بنت الهدی – شهرک نگین

شهرک نگین ـ خ بنت الهدی ـ خ آیت الله صدر ـ خ علم الهدی – خ سید رضی – چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ شهید فروغی – خ پنج رمضان ـ خ مسجد سید ـ خ آیت الله طیب

86

میدان آزادی

سپاهان شهر(غدیر)

ملکی

میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس- بزرگراه شهید دستجردی ـ سپاهان شهر- بلوار غدیر – خ بهمن – خ بعثت – خ پاسداران

خ پاسداران- بلوار غدیر – خ بهمن ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ میدان دفاع مقدس ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی

88

میدان جمهوری اسلامی

عطاء الملک

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عطاءالملک

خ عطاءالمک ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

89

میدان بزرگمهر

جی شیر ترمینال خوراسگان

ملکی

میدان بزرگمهر ـ خیابان مشتاق دوم ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان جی شیر ـ خ معراج – ترمینال خوراسگان

ترمینال خوراسگان ـ خ معراج – خیابان جی شیر ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان مشتاق دوم ـ میدان بزرگمهر

90

میدان بزرگمهر

روشن دشت

ملکی

میدان بزرگمهر ـ خیابان مشتاق دوم ـ خیابان سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ روشن شهر

روشن شهر ـ سه راه پینارت ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان مشتاق دوم ـ میدان بزرگمهر

91

ملک شهر

ترمینال صفه

ملکی

میدان مفتح ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر – خ کاوه ـ چهارباغ پایین ـ چهار باغ عباسی ـ خ شهید مطهری ـ پل آذر ـ خ توحید ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ ترمینال صفه

ترمینال صفه ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ توحید ـ پل آذر ـ خ شهید مطهری – چهار باغ عباسی ـ چهار باغ پایین ـ خ کاوه ـ سه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ میدان مفتح

92

پارک شهید رجائی

خانه اصفهان

ملکی

پارک شهید رجائی ـ خ آمادگاه ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین(ع) ـ خ باب الرحمه ـ خ طالقانی ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ امام خمینی(ره) ـ خ خانه اصفهان ـ خ نوبهار ـ خ گلخانه ـ میدان شهید علیخانی – خ بهارستان ـ میدان مفتح

میدان مفتح ـ خ بهارستان ـ میدان شهید علیخانی – خ گلخانه ـ خ نوبهار ـ خ خانه اصفهان ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ آیت الله کاشانی- خ شیخ بهائی- میدان امام حسین(ع) ـ خ باغ گلدسته ـ پارک شهید رجائی

93

میدان جمهوری اسلامی

ترمینال خوراسگان

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ خ نواب صفوی -چهارراه هفتم محرم- خ مسجد سید ـ خ عبدالرزاق ـ خ ولی عصر ـ خ جی ـ ترمینال خوراسگان

ترمینال خوراسگان ـ خ جی ـ خ ولی عصر ـ خ عبدالرزاق ـ خ مسجد سید ـ چهار راه هفتم محرم – خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

94

میدان آزادی

میدان شهید علیخانی

ملکی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ سه راه سیمین ـ خ سهرودی- بزرگراه خیامـ خ نواب صفوی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری ـ خ امام خمینی (ره) – بزرگراه شهید خرازی ـ خ کاوه – خ بهارستان ـ میدان شهید علیخانی

میدان شهید علیخانی ـ خ بهارستان ـ خ کاوه ـ بزرگراه شهید خرازی ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ بزرگراه خیام ـ پل وحید ـ خ میرزا کوچک خان ـ خ سهروردی ـ سه راه سیمین ـ خ کشاورز- خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی – خ سعادت آباد – خ برج – خ آزادی – خ هزار جریب

95

میدان استقلال

محمود آباد

ملکی

میدان استقلال ـ محمود آباد

محمود آباد ـ میدان استقلال

96

چهار راه آبشار

دنارت

ملکی

پایانه آبشار – خ شهید آوینی – خ شهید روح الامین – دنارت

دنارت ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی – پایانه آبشار

97

چهار راه آبشار

شهید کشوری

ملکی

پایانه آبشار – خ شهید آوینی – خ شهید روح الامین – شهرک شهید کشوری

شهرک شهید کشوری ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی – پایانه آبشار

 

نقشه اتوبوس های اصفهان – اپلیکیشن اتوبوسرانی اصفهان – دانلود برنامه اتوبوسرانی اصفهان – مسیر اتوبوس خط ۹۴ اصفهان – مسیر اتوبوس اصفهان خمینی شهر – مسیر خطوط اتوبوسرانی اصفهان روی نقشه – خطوط اتوبوسرانی اصفهان و حومه

طراحی سایت ارزان در شیراز
4/5 - (141 امتیاز)

2 دیدگاه

  1. سلام حدود ۳۰ سال است اتوبوس های امام حسین میدان لاله هیچ پیشرفتی نداشته حداقل چند اتوبوس سریع السیر برای آیت مسیر در نظر بگیرید که ایستگاه های کمتری توقف داشته باشند ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا